ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ РАЈЦА

У периоду пре Првог светског рата у пределу рајачке заравни постојала је једино задужбина – Рајачка чесма. Сада је она у средишту туристичког насеља, а и онда је била чвориште овеће територије из које се и око које се окупљало домицилно становништво. Предеони живаљ је ту радо долазио како у време ондашњих косидбених моба, тако и о верским празницима и пазарима.

Бројни тадашњи поседи, на којима се није косило, понајвише су служили за испашу стоке која је из подрајачких села истеривана на ову површ. Зато су с краја XIX и почетком XX века овде грађена импровизована склоништа. Али, било је и оних којима су била неподесна оваква сезонска пребивалишта, па су приступили градњи објеката од чврстих материјала. Прве такве куће у близини Рајачке чесме 1910. године саградили су Иконићи из истоименог засеока овећег села Славковице, које се налази подно Рајца удаљено 12 км.

Управо на овим просторима вођена је једна од најчувенијих битака у време Првог светског рата – Колубарска. Историјски значај и војно-стратегијско решење ове битке предмет су изучавања у страним војним школама. Адекватно осмишљена презентација уз остатке некадашњих ровова и употпуњавање комплетног историјског садржаја ове битке представљала би сигурно занимљив туристички мотив, а свакако би обогатила садржај боравка туристичких посетилаца.

Сувоборски Рајац је својом лепотом одувек привлачио бројне заљубљенике природе. Управо су ентузијасти планинарског друштва „Победа“ били главни иницијатори убрзанијег развоја овог простора. Изградња планинарског дома „Чика Душко Јовановић“ било је језгро око кога се формирао садашњи туристички центар. Ова првобитна основа градњом додатних туристичких објеката најчешће одмаралишног типа, ширила се просторно. Данас овде постоји савремени туристички центар са бројним смештајним објектима и пратећим садржајима неопходним за задовољење потреба туристичких посетилаца, које Рајац привлачи лепотом своје природе.

ФУНДАМЕНТАЛНЕ НАЗНАКЕ НАСЕОБИНСКЕ ГЕНЕЗЕ ПРОСТОРА СУВОБОРСКОГ РАЈЦА У 20. ВЕКУ

Косидба
Каплари, 1300 каплара