СТАРИ КОНАК СУВОБОР

Смештај у пределу какав је тешко наћи у Србији. До конака долазите асфалтним путем у предео где је време стало осам деценија. Конаку је у пределу без телефона и интернета само уживање уз разговор и осмех.

Стари конак на Рајцу