ШКОЛА У ПРИРОДИ

Рајац је изузетно место за наставу у природи, спајајући учење са природним лепотама и практичним искуством. У доба када се информационо друштво континуирано развија, а образовање постаје континуиран процес, Рајац нуди идеалан простор за предшколце, додатну наставу за ученике основних и средњих школа као и студентску праксу. За курсеве природних наука Рајац је посебан погодан. Ученици и студенти могу истраживати флору и фауну планине, упознајући различите екосистеме и биодиверзитет. Географско-геолошке карактеристике Рајца такође пружају одличну основу за практичну наставу из области географије и геологије. Поред природних наука, Рајац може бити користан и за наставу историје, пружајући ученицима увид у историјске аспекте региона. Планина може послужити као отворена учионица за учење о историјским догађајима и културној баштини овог краја. Настава на отвореном на Рајцу такође подстиче развој тимског духа и вештина групног рада кроз различите активности попут планинарења, истраживања и радионица у природи. Ово је важно за укупни развој ученика и студената, обогаћујући њихово образовно искуство додатном димензијом. Рајац је идеално место за организовање додатне наставе у природи за ученике основне и средње школе као и студентску праксу за велики број предмета. Рајац је погодан за наставу из следећих области:

Астрономија
Астроклиматска истраживања рађена на Рајцу од 1987. године показала су да је врх Рајца изузетна локација за астрономска посматрања. Не постоји значајно светлосно загађење неба јер у околини од неколико десетина километара нема већег града чија би јавна расвета утицала на осветљење неба. На Рајцу се могу изводити астрономска осматрања метеора, комета, галаксија, двоjних звезда и променљивих звезда.  На Рајцу су могућа и професионална посматрања небеских тела и обука.  Идеална локација је сам врх Рајца на коти 848 метара и Груковица са истом надморском висином.

Географија
Планина Рајац је изузетно погодна за практичну наставу из географије. Рајац је сложена геоморфолошка планина са великим бројем површинских и подземних крашких објеката. Рајац има сложену хидрографску мрежу са понорницама, скрашћеним речним долинама, крашким врелима. Одличан поглед са Рајца је добар за наставу из регионалне географије.

Геологија
Рајац је занимљива геолошка средина. Изграђен је од веома различитих стена што чини добру основу за праксу из геологије. Посебно су занимљиве кречњачке стене. Недалеко од Рајца налази се Музеј камена.

Педологија
Сложен састав стена условио је формирање мозаичког педолошког састава. Рајац је ранијих година био полигон за праксу студената Пољопривредног факултета у Земуну из педологије.

Спелеологија
На Рајцу постоје јаме и пећине. Неке од пећина су спелеолозима занимљиве за обуку почетника. Неке пећине се могу уредити за туристичке посете.

Геоморфологија
На Рајцу постоје сви површински облици рељефа сем крашких поља. Присутни су и подземни крашки објекти. На терену је видљив велики број вртача посебно на западном делу. На терену се може држати настава о формирању рељефа.
Пример програм кампа из геоморфологије:
http://www.yurope.com/org/gid/aktivnosti/1997/rajac.htm

Фармација
На Рајцу постоји значајан број врста лековитог биља. Настава уз дозвољено брање лековитог биљака пружа могућност за квалитетну наставу.

Заштита животне средине
Рајац је проглашен за Предео изузетних одлика који је заштићен. На овој планини је могућа настава из заштите животне средине.

Картографија
Ажирирање (реамбулација) топографских карата, израда различитих тематских карата на Рајцу је веома захвална. Разноврстан рељеф и сталне промене на терену су изазов за нове практичне карте које користе планинари и други посетиоци Рајца. У последње време посебно су актуелни израда дигиталних карата и снимање за Street View.

Биологија
На Рајцу постоји разноврстан биљни и животињски свет. То је добар основ за наставу биологије. Рајац је веома интересантна локација за посматрање птица и дневних лептира. 

Прихватите неки од понуђених истраживачких изазова или осмилите своје.

Студенти Природно-математичког факултета из Ниша на Рајцу.

Кадети војне школа на пракси на Рајцу.

Међународни истраживачки камп на Рајцу.

Предшколска установа „Повратак природи“ на теренској настави у крашкој ували „Кадин конак“ на Рајцу..