ИСТРАЖИВАЧКИ ИЗАЗОВИ

Рајац је изванредан наставни полигон и предео за истраживачки рад. Позивамо све љубитеље ове планине да проведу садржајно време на Рајцу тако што ће прихватити неки од понуђених истраживачких изазова.  Осмислили смо их за ученике, студенте и заинтересоване истраживаче. Од опреме је углавном потребан мобилни телефон.

РЕАМБУЛАЦИЈА ДИГИТАЛНИХ КАРАТА РАЈЦА

Реамбулација је исправљање и допуна географских карата. До сада је  неколико пута рађена допуна топографских карата. Сада је актуелна реамбулација дигиталних карата јер су оне у свакодневној употреби и далеко лакше за коришћење.

На доњој дигиталној карти су уцртани површински и подземни облици крашког рељења на Рајцу. Карта је урађена дигитализацијом топографске карте 1:25000 на којој је садржај последњи пут допуњен 1969. године.

Формирајте мале истраживачке групе које ће са мобилним телефонима обићи вртаче на овој карти. Укључите локацију на мобилном телефону и проверите да ли су све вртаче тачно уцртане. Уколико нису направите фотографију вртаче, видео или снимак у 360 степени са укљученом локацијом.  На тај начин ћете поред снимака сачувати и тачну локацију објекта који се може унети у ову карту и тако је поправити за будуће посетиоце Рајца. Пошаљите нам вашу исправку локације већ уцртане вртаче или вртаче коју сте сами пронаши, а нема је приложеној карти на овај мејл.

На доњој дигиталној карти су уцртани извори на Рајцу.  Карта је урађена дигитализацијом топографске карте 1:25000 на којој је садржај последњи пут допуњен 1969. године.

Формирајте мале истраживачке групе које ће са мобилним телефонима обићи изворе на овој карти. Укључите локацију на мобилном телефону и проверите да ли су сви извори тачно уцртани. Уколико нису направите фотографију извора, видео или снимак у 360 степени са укљученом локацијом.  На тај начин ћете поред снимака сачувати и тачну локацију објекта који се може унети у ову карту и тако је поправити за будуће посетиоце Рајца. Пошаљите нам вашу исправку локације већ уцртане изворе или изворе које сте сами пронаши, а нема их на приложеној карти на овај мејл. Веома су корисни подаци о процени издашности извора (литар у минути), да ли је извор каптиран, да ли је лак за прилаз…

АСТРОНОМСКА ПОСМАТРАЊА НА РАЈЦУ

Организујте групна посматрања небеских објеката на Рајцу. На Рајцу је чиста и светлосно незагађена атмосфера па можете посматрати објекте на небу слабог сјаја као што су далеке галаксије, маглине, метеори… 

Организујте такмичења у проналажењу Месијеових објекатаНаправите фотографије великих делова неба фото-апаратом или мобилним телефоном, тајмлапс снимке, снимке планета или галаксија кроз телескоп… Ако имате метеорску групу Рајац је сјајна локација за посматрање метеораСнимке објавите овде.

Звезде, небо, двоглед, планете, комете, метеори

КАРТИРАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА РАЈЦУ

Картирајте јестиво, зачинско и лековито биље на Рајцу помоћу Гугл мапа. Таква карта још не постоји па би оваква акција била изузетан истраживачки подухват.  Потенцијалним берачима лековитог биља и гљива омогућили би би да их лакше нађу, да током времена прате колико ког биља има на појединим евидентираним локацијама, да ли се  неко превише бере, да ли су угрожене заштићене биљне врсте…

Од опреме су вам потребан само мобилни телефон. Снимите на терену лековиту биљку мобилним телефоном са укљученом локацијом. Идентификујете их уз помоћ стручног лица и направите карту у Гугл мапама. На исти начин картирајте и осталу вегетацију на Рајцу. Инсталирајте ову апликацију на мобилном телефону. Снимке са локацијом пошаљите нам на мејл.

Кантарион, лековито биље, чај

ПОСМАТРАЊЕ ПТИЦА НА РАЈЦУ

Организујте посматрање птица на Рајцу.  Овај простор је означен као Подручје од посебног националног орнитолошког значаја. Најинтересантније врсте су: орао змијар, сури орао, мишар, сова, дрозд, планинска сеница, пољска шева и друге. Птице нису довољно истражене на Рајцу па је то додатни истраживачки изазов.За посматрање птица од опреме вам треба двоглед. За фотографисање је потребан фото-апарат са телеобјективом или мобилни телефон са добром камером. 

Снимке са локацијом пошаљите нам на овај мејл.

Фотографисање, фото-апарат

ПОСМАТРАЊЕ ДНЕВНИХ ЛЕПТИРА НА РАЈЦУ

Организујте посматрање дневних лептира на Рајцу.  Овај простор је одабран као подручје за дневне лептире (PBA – Маљен-Сувобор 39). Дневни лептири нису довољно истражени на Рајцу.

За посматрање лептира вам не требају инструменти. Можете их фотографисати фото-апаратом или мобилни телефон са добром камером. Препоручујемо да набавите ову књигу. Упознајте се са дневним лептирима Србије.

Снимке са локацијом пошаљите нам на овај мејл.

Лептир

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА РАЈЦУ

Скоро цео простор Рајца је проглашен за Предео изузетних одлика па је под заштитом државе. 

И поред формалне заштите неодговорним понашањем појединих власника парцела или објеката као и несавесних туриста овај предео је угрожен.

Позивамо посетиоце Рајца да својим мобилним телефонима сниме сваки вид угрожавања овог предела.

Од опреме је потребан само мобилни телефон и фотографисање са укљученом локацијом. Пошаљите нам снимак на овај мејл.

Draggable Advanced Marker