КЛИМА РАЈЦА

Поднебље Сувоборског Рајца има одлике „блаже субалпске“ климе. Са становишта туристичке вредности климе у првом реду долази до изражаја њена здравствено-рекреативна компонента. Стимулативно дејство климе омогућава опоравак и ревитализацију и погодује лечењу болести плућа, дисајних путева, неуровегетативних поремећаја, стања реконвалесценције уопште и јачању читавог организма.

„Просечни дневни максимум“ (пуна црвена линија) приказује просечну дневну вредност сваког месеца за Рајац. Исто тако, „просечни дневни минимум“ (пуна плава линија) приказује просечну дневну минималну температуру. Тропски дани или ледене ноћи (испрекидана црвена и плава линија) приказују средњу вредност најтоплијег дана и најхладније ноћи сваког месеца у последњих 30 година. Ако планирате годишњи одмор, можете очекивати просечне температуре али будите спремни за топлије и хладније дане.

Температура

Овај дијаграм приказује месечне вредности сунчаних, делимично облачних, облачних и кишних дана. Дани са облачношћу мањом од 20% се сматрају сунчаним, од 20-80% као делимично облачни, а са облачношћу већом од 80% као облачни.

Дијаграм максималне температуре за Рајац приказује колико дана у месецу достигне одређене температуре.

Дијаграм количине падавина за Рајац приказује колико дана у месецу су одређене вредности падавина достигнуте.

Дијаграм за Рајац приказује дане по месецима за време којих ветар достиже одређену брзину.

Ружа ветрова за Рајац приказује колико сати у години ветар дува из појединих смерова. На пример ЈЗ: Ветар дува из смера југо-запада (ЈЗ) ка северо-истоку (СИ).