ПОГЛЕДИ СА РАЈЦА

Груковица - највиши врх у општини Љиг.