РЕЉЕФ

На овом простору заступљени су и бројни површински облици крашког рељефа, који се јасно уочавају у односу на околни терен. Најзаступљеније су вртаче које су или разбацане без реда, или груписане у низове. 

Поред њих наилазимо и на низ мањих скрашћених долина. А као највећи и најизразитији крашки облик јављају се увале којих овде има 3 – Полог, Kадин конак и Добра вода, у којој се налази и истоимени извор. Богатство геоморфолошких облика, разноликост форми предела изузетно повољно делују на човека и у њему изазивају разноврсна осећања. 

Широко отворени предели, далеке визуре изазивају осећај смирености и опуштености, а посебно осећај слободе. Управо је то и био разлог да се о Сувоборском Рајцу и говори као о „омиљеном планинском свратишту“ или „дражесном излетишту“.

Подземни крашки облици заступљени су јамама и пећинама, којих на овим просторима има укупно 12. За њих је карактеристично да се јављају само у источном и западном делу, док их у средишњем нема. У просеку на 1 квадратни километар постоји по један спелеолошки објекат. У источном делу се налази 6 објеката и то три пећине – Велика рајачка пећина (највећи спелеолошки објекат на Рајцу), Иљкача, Пурина црква и 3 јаме – Велика Бездан код споменика, јама на ливади и јама са плочом. Сви ови објекти налазе се у непосредној близини планинарског дома. 

У западном делу је такође пронађено 6 објеката. Од тога су 4 пећине – Велика и Мала пећина у Брезацима, Степановића пећина и пећина на врелу Љига. Друга два објекта су јаме на Гучеву и на Умци.

Геолошку грађу Рајца чине махом флишне стене и остали горњекредни седименти. Северна страна Рајца ограничена је стрмим кречњачким одсецима. Уочљиве су еруптивне стене, а изнад њих су шкриљци и пешчари. Јужну страну Рајца чине серпентини јурске старости. Сам врх Рајца је купасто кречњачко узвишење. Карстификација је овде чест процес. Литолошки састав, чистина и кристаличност краса варирају, а његови слојеви знатно су поремећени, израседани и дисецирани бројним пукотинама.

Крашки рељеф, скрашћена речна долина

Скрашћена речна долина.

Понор

Понорница

Крас, крашки рељеф, крашка увала

Крашка увала „Кадин конак“

Упознајте рељеф Рајца на Гугл Мапи.

КРАШКИ ОБЛИЦИ РЕЉЕФА НА РАЈЦУ

Укључи се у истраживачки изазов за реамбулацију горње карте.

ПЕЋИНE НА РАЈЦУ

ВЕЛИКА РАЈАЧКА ПЕЋИНА Локација пећине.

СТЕПАНОВИЋА ПЕЋИНА  Локација пећине.

Степановића пећина
Пећина
Пећински украси

ПУРИНА ЦРКВА  Локација пећине. Улаз у пећину у 360 степени.

Пећина "Пурина црква"
Пећина
Пећина

Прихватите истраживачки изазови истражите крашке облике рељефа на Рајцу.